Domů / Blog / Výhody sdílení elektřiny pro domácnost a podniky

Výhody sdílení elektřiny pro domácnost a podniky

V červnu roku 2023 vláda schválila přelomovou novelu Lex OZE II, která domácnostem v rámci jednoho bytového domu umožňuje sdílet elektřinu. Od 1. července 2024, kdy nabude platnosti nová úprava energetického zákona, se otevře možnost sdílet elektřinu uvnitř komunity nebo ji dokonce přenášet na jiná místa přes celou elektrickou síť.

To znamená, že pokud například vyrábíte elektřinu na vaší chalupě, můžete ji následně využít i ve vašem bytě v paneláku nebo ji poslat kamarádovi napříč celou republikou.

Buďte jedni z prvních, kteří díky Elektřině od souseda mohou od roku 2023 sdílet přebytky elektřiny již nyní, a to díky našemu technickému řešení. Vyhnete se nejen složitému papírování, ale i dosavadním nejasnostem, které nástup platnosti Lex OZE II doprovázejí. 

Náš koncept sdílení energie v komunitě tak posouvá produkci vlastní elektřiny na novou úroveň a maximalizuje její využití. Jaké ale další výhody pro domácnost i podniky sdílená elektřina přináší?

1. Finanční úspora i možnost výdělku

Jedním z hlavních lákadel sdílení elektřiny je možnost významné finanční úspory, ale i výdělku. V rámci Elektřiny od souseda se můžete rozhodnout, zda budete přebytečnou energii posílat dál v rámci komunity, nebo si vyberete svého odběratele, který za vámi dohodnutou cenu bude přebytky odebírat. Minimální částka bývá 660 Kč/MWh, takže pokud budete mít vyšší přebytky, může Elektřina od souseda přispět i do vašeho rozpočtu domácnosti. Je tedy možné, že se vám podaří významně snížit náklady za energie či je dokonce dostat na 0 Kč

Jako majitel například fotovoltaických panelů zaplatíte pouze za distribuci a přenos, ale samotná elektřina se vám ze spotřeby odečte. Jinými slovy se elektřina odečítá od dodávky do jiného odběrného místa. V rámci Elektřiny od souseda musí být obě strany propojeny přes Energobanking, kde si i pohodlně a přehledně zkontrolujete veškeré pohyby, ceny a vyúčtování.

2. Podpora obnovitelných zdrojů energie

Sdílení elektřiny umožňuje komunitám využívat solární panely k výrobě elektřiny, která může být následně efektivně sdílena napříč domácnostmi. Tímto způsobem se každý člen komunitního sdílení elektřiny podílí na snižování emisí skleníkových plynů a ochraně životního prostředí.

3. Flexibilita využití elektřiny

Díky sdílení elektřiny nemusíte své přebytky posílat zpátky do sítě dodavateli, ale poskytnout je někomu dalšímu, kdo je využije v potřebných časech a na vhodných místech. To je zejména důležité pro domácnosti a podniky s elektromobily, protože mohou dobíjet svá vozidla ve chvílích, kdy je elektřina levnější nebo kdy je k dispozici možnost obnovitelné energie.

Takže například pokud solárník na chatě v Krkonoších vyrábí přebytek energie, jeho rodina v Praze může dobít svůj elektromobil výhodně a čistou energií. 

4. Budování komunit a energetických společenství

Sdílení elektřiny vytváří možnost budování komunit, rodin, kamarádů a známých sdílejících společné zájmy o energetickou udržitelnost, ochranu životního prostředí či úsporu na výdajích domácnosti či podniku

Větší společenství mohou figurovat jako noví účastníci trhu - domácnosti, obce, školy, úřady, malé firmy nebo spolky. Takto začala fungovat v letošním roce jihomoravská obec Hostěradice, která v rámci služeb Elektřiny od souseda posílá přebytky z fotovoltaické elektrárny na obecní čistírnu odpadních vod.

5. Podpora inovativní a osvědčené technologie

Některé země již koncept komunitní energetiky aktivně a úspěšně provozují. Fungujícím modelem je například Rakousko, kde je sdílená energie osvobozena od DPH i daně a její účastníci mají slevu na distribuci. V Německu se energetické komunity zatím vyskytují pouze lokálně a ve Francii je zatím sdílená energetika omezena zeměpisnou polohou.

Začněte se také podílet na energetické transformaci v České republice a využívejte lokální obnovitelné zdroje, které sníží výdaje vaší domácnosti.

Obraťte se na Elektřinu od souseda

Nevíte kde začít? Nemějte strach a obraťte se na nás. Naši zaměstnanci jsou vždy po ruce a rádi vám se vším pomohou. 

Kdyby vás zajímalo cokoliv dalšího, neváhejte nás kontaktovat, rádi zodpovíme všechny vaše dotazy.

Chcete se na něco zeptat? Napište nebo zavolejte.

Zanechte na sebe kontakt, ozveme se Vám.

Odeslat

Vámi zadané osobní údaje bude jako správce zpracovávat společnost FREE for YOU s.r.o., sídlem Jankovcova 1569/2c, 170 00 Praha 7, IČO 25336665, za účelem nabídky produktů a služeb. Podrobnosti jsou uvedeny v Informaci o zpracování osobních údajů.

+420 227 072 290

O vaše potřeby se postarají naši zkušení pracovníci, Kateřina a Rudolf, kteří jsou vždy připraveni zodpovědět vaše dotazy a vyřešit vaše problémy. Jsou tu pro vás a těší se na každou vaši zprávu či telefonát.

Kateřina Kelišová

Rudolf Kováč

Adresa:

FREE for YOU s.r.o.

Jankovcova 1569/2c

170 00 Praha 7 - Holešovice

Provozní doba:Pracovní dny 8:00 –16:30

Sdílejte a sledujte nás na sociálních sítích.

Facebook

Instagram

LinkedIn

Youtube

Copyright by Free for You © 2023

Top
Menu
User Minimal A Line Bold white

Přihlášení